DS9 - 5x15 - By Infernos Light.txt

(28 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{60}{113}/W ostatnim odcinku...
{113}{209}Jeden z naszych punktów nasłuchowych|w Kwadrancie Gamma odebrał to przed chwilš.
{209}{300}Wyglšda to jak kardazjański kod wojskowy,|ale komputer go nie rozpoznaje.
{302}{391}To było wezwanie pomocy...|od Enabrana Taina.
{393}{424}Musimy ostrzec Stację.
{424}{472}Jest tylko jeden powód,|dla którego Dominium
{472}{518}ukrywałoby tak dużš flotę|w okolicy Korytarza.
{520}{566}Myli pan, że chcš zaatakować|kwadrant Alfa?
{568}{628}Nie ma szans, żebymy|mogli pokonać Dominium.
{628}{722}Jedynš szansš jest niepozwolenie im|na wkroczenie do Kwadrantu Alfa.
{724}{810}Zniszczymy Korytarz?|Musisz mi zaufać.
{810}{880}Sprawy zmieniš się na Kardasji.
{880}{947}- Jakie sprawy?|- Nie mam czasu na tłumaczenia.
{949}{1005}- Odlatujesz.|- Nie mogę.
{1005}{1069}To przez niego.|Tego podłego krawca.
{1069}{1127}Nie chcesz lecieć,|bo czekasz na niego?
{1127}{1192}Oto Obóz Internacyjny 371.
{1194}{1288}Znalelicie się tu,|ponieważ jestecie wrogami Dominium.
{1290}{1376}- Nie jeste moim synem.|- Ojcze, umierasz.
{1376}{1470}Choć raz w życiu przyznaj się do tego.
{1609}{1729}Zmienny, który mnie zastšpił,|doprowadził do mierci wielu Klingonów.
{1729}{1777}To wielka hańba.
{1777}{1899}Nie mogę sobie wyobrazić,|co mój Zmienny może robić na stacji.
{2004}{2064}Tracimy go.
{2088}{2184}- Co się stało?|- Kto sabotował emitery.
{2242}{2297}Stanowiska bojowe!
{2297}{2350}/A teraz cišg dalszy
{2616}{2688}Zwolnić uchwyty dokujšce.
{2688}{2738}- Uchwyty zwolnione.|- Osłony.
{2738}{2788}Zasilanie do fazerów|i torped kwantowych.
{2788}{2872}- Broń gotowa.|- Lecimy.
{3052}{3112}Bird of Prey Dukata na pozycji.
{3112}{3160}Utrzymać ciszę radiowš.
{3160}{3244}Nikt nie strzela, aż dostaniemy|odpowiednie rozkazy od kapitana Sisko.
{3244}{3290}Dużo ich.
{3304}{3359}Będzie łatwiej trafić.
{3359}{3424}Nie odpowiadajš na nasze wezwania.
{3426}{3481}Pewnie próbujš nas zastraszyć.
{3481}{3529}I wychodzi im to.
{3601}{3702}Nie wierzę w to. Statki Dominium|odwracajš się od stacji.
{3702}{3776}- Zmieniajš kurs.|- Cel?
{3776}{3846}Prosto na Kardasję.
{3908}{4016}Statek Dukata odłšcza się od formacji.|Podšża za flotš Dominium.
{4016}{4064}Otwórz kanał.
{4064}{4141}Dukat, nie zgrywaj bohatera.|Wracaj do stacji.
{4141}{4249}Pani zainteresowanie jest wzruszajšce,|ale chyba mnie pani nie zrozumiała.
{4249}{4328}Nie atakuję floty Dominium.
{4332}{4407}- Dołšczam do niej.|- O czym ty mówisz?
{4407}{4479}Muszę się do czego|przyznać, pani major.
{4481}{4625}Przez ostatnie miesišce prowadziłem tajne|negocjacje między Dominium i Kardasjš.
{4642}{4769}I w ostatnim tygodniu Kardasja zgodziła się|na zostanie częciš Dominium.
{4769}{4848}- Nie mówisz poważnie.|- Do widzenia, majorze.
{4848}{5049}Ja i pani po tej samej stronie.|Jako to nie pasowało... prawda?
{5078}{5150}Namierzyć.|Otworzyć ogień.
{5150}{5222}Za póno. Odleciał.
{8321}{8357}Czysto.
{8357}{8422}Transmiter, którego użył Tain|do kontaktu ze stacjš.
{8424}{8489}Gdzie on jest?
{9069}{9153}Musisz przeczołgać się przez tę dziurę|i jest tam dalej na cianie.
{9153}{9242}Ponad rok modyfikował stary system|podtrzymywania życia na nadajnik.
{9242}{9271}Jak go obsługiwał?
{9273}{9359}Wprowadział wiadomoć i współrzędne|transmisji prosto do systemu.
{9359}{9417}Dzięki temu, zostało mu|podłšczyć nadajnik
{9419}{9508}- do sieci zasilajšcej.|- Czy można zmienić współrzędne i wiadomoć?
{9508}{9573}Masz zamiar połšczyć się z promem?
{9573}{9652}Moglibymy włšczyć transporter|i przesłać się na prom.
{9652}{9681}I wiać.
{9681}{9741}Przekodowanie nadajnika|nie będzie łatwe.
{9741}{9822}Musielibymy przekonfigurować|sieć, obwód po obwodzie.
{9822}{9870}- Potrafisz to zrobić?|- Ja?
{9870}{9935}Nie jestem inżynierem.|Tak jak pan Worf.
{9935}{10023}Ale za to pan, panie Garak,|jest człowiekiem wielu talentów.
{10023}{10086}Jeli ty nie potrafisz tego zrobić,|to nikt nie potrafi.
{10086}{10134}Miło być potrzebnym.
{10134}{10182}/Wszyscy więniowie,|/zebrać się natychmiast.
{10182}{10297}/Powtarzam: wszyscy więniowie,|/zebrać się natychmiast.
{10412}{10438}Kto to?
{10438}{10491}Deyos. Vorta zarzšdzajšcy obozem.
{10491}{10570}- Bez gadania.|- Wrażliwy, prawda?
{10570}{10668}Wszyscy kardazjańscy|więniowie, wystšp.
{10877}{10983}Miło mi ogłosić, że wrogoć|między nami skończyła się.
{10983}{11045}Od dzi Kardasja jest|członkiem Dominium.
{11045}{11105}Dzięki temu zostajecie|odesłani do domu.
{11105}{11208}Gratulujemy nowego statusu|obywateli Dominium.
{11345}{11433}- Nie pan, panie Garak.|- Słucham?
{11433}{11517}- Pan zostaje.|- To musi być jakie nieporozumienie.
{11517}{11592}Ostatni raz jak sprawdzałem,|byłem Kardazjaninem.
{11592}{11642}Ale niestety, niezbyt lubianym.
{11642}{11733}Przynajmniej nie przez|przywódcę nowego rzšdu Kardasji.
{11733}{11817}- A któż to taki?|- Gul Dukat.
{11882}{11956}/Możecie pytać, czy mamy się|/bać wstšpienia do Dominium.
{11956}{12049}/A ja wam odpowiem:|/Oczywicie, że nie.
{12052}{12138}/Powinnimy chwycić tę możliwoć.
{12153}{12239}/Dominium widzi w nas tych,|/kim jestemy.
{12239}{12313}/Prawdziwych przywódców|/kwadrantu Alfa.
{12313}{12421}/A teraz, gdy jestemy razem,|/jako równi partnerzy,
{12423}{12519}/jedynymi, którzy majš się bać,|/będš nasi wrogowie.
{12519}{12610}Urodziny mojego najstarszego|syna sš za pięć dni.
{12610}{12733}Dla niego i dla wszystkich|Kardazjan składam to przyrzeczenie:
{12764}{12944}Do jego urodzin, nie pozostanie|żywy Klingon na terytorium Kardasji
{12968}{13064}czy choćby jedna kolonia|Maquis w naszych granicach.
{13066}{13143}Kardasja będzie stanowiła jednoć.
{13143}{13236}Wszystko co stracilimy,|będzie znów nasze.
{13236}{13347}Ci, którzy stanš nam|na drodze, zostanš zniszczeni.
{13383}{13445}Obiecuję to.
{13490}{13550}Dla mojego syna...
{13550}{13634}Dla wszystkich naszych synów.
{13646}{13747}- Niech kto powie, że to zły sen.|- To nie sen.
{13747}{13807}Ja też muszę co obiecać.
{13807}{13884}Następnym razem, jak|zobaczę Dukata, zabiję go.
{13884}{13948}Jak na razie,|mamy ważniejsze sprawy.
{13948}{14015}Na przykład,|kto sabotował emitery grawitonowe?
{14015}{14092}Nie wiem kto to był,|ale odwalił niezłš robotę.
{14092}{14179}Emitery dały dokładnie|odwrotny skutek od zamierzonego.
{14179}{14219}Miały doprowadzić do zapadnięcia
{14219}{14291}matrycy przestrzennej Korytarza|i zamknięcia go na zawsze.
{14291}{14351}Zamiast tego, matryca|jest jeszcze bardziej stabilna.
{14351}{14409}Teraz nawet wybuch|trylitu go nie zniszczy.
{14409}{14495}Więc Dominium może wysłać wsparcie|przez Tunel, kiedy tylko chce.
{14495}{14562}Nadeszła pora na kolejnš|turę badań krwi.
{14562}{14646}Najwyraniej mamy Zmiennego-szpiega|na stacji.
{14646}{14752}- Dlaczego mylisz, że to zmienny?|- Tak to wyglšda.
{14761}{14809}Mylę, że Julian ma rację.
{14809}{14891}Odo mówił, że bajorański|inżynier obsługi zaginšł,
{14891}{14951}gdy flota Dominium|dotarła do kwadrantu Alfa.
{14951}{15075}A jeli to nasz Zmienny, to już|zniknšł lub przybrał nowš formę.
{15075}{15178}Nie możemy ryzykować. Macie|przeprowadzić testy krwi i skany fazerami.
{15178}{15272}Jeli jest tu nadal,|chcę go znaleć.
{15428}{15500}- Za długo mu to zajmuje.|- Jak długo tam jest?
{15500}{15581}- Prawie godzinę.|- Garak, jak ci idzie?
{15581}{15665}Szkoda, że nie jestem już|członkiem Kasty Obsydianowej.
{15665}{15759}To byłaby wspaniała sala przesłuchań.
{15814}{15919}Mało miejsca. Brak powietrza,|słabe wiatło, porażenia pršdem.
{15919}{16022}- Jest wspaniała.|- To dobrze, że się cieszysz.
{16022}{16094}Jeli by chciał, chętnie|zamienię się z tobš miejscami.
{16094}{16173}Mylę, że mógłby dać mi szybki kurs|awaryjnej inżynierii kardazjańskiej.
{16173}{16245}Mógłbym cię zmienić|za pięć, szeć tygodni...
{16245}{16262}Gocie.
{16262}{16317}Cisza.
{16854}{16919}Nadszedł czas.
{16974}{17082}- Jestem gotów.|- Czekałem na to.
{17101}{17161}Tak jak ja.
{17578}{17638}Pomóż mi.
{17662}{17722}Trzymaj się, Garak.
{17722}{17806}Czekaj. Strażnicy sš za blisko.
{17967}{18039}Jeszcze chwilę, Garak.
{18111}{18163}Mylałem, że będę walczyć lkat'ika.
{18163}{18238}Nie byłbym taki chętny|na twoim miejscu.
{18238}{18350}- To jego dzieło.|- Ma za co odpowiedzieć.
{18370}{18417}Jego czas nadejdzie.
{18417}{18494}A teraz, pamiętaj, że za|każdym razem, jak upadniesz,
{18494}{18597}musisz dotknšć którego z tych|słupków lub przegrasz pojedynek.
{18597}{18693}Dzi będziemy ćwiczyć|z wartociowym przeciwnikiem.
{18693}{18787}Patrzcie, analizujcie, zapamiętajcie.
{18789}{18883}Niedługo spotkamy jemu|podobnych w walce.
{18899}{18983}Ta lekcja zapewni zwycięstwo.
{18995}{19091}- Zwycięstwo to życie!|- Zwycięstwo to życie!
{19144}{19209}Rozpocznijcie!
{20031}{20091}Szybciej.
{20189}{20247}Czysto.
{20544}{20654}- To było niemiłe.|- Jeste cały?
{20664}{20746}Nic mi nie jest. Jest dużo|cieplej, niż mylałem.
{20746}{20817}Jestem trochę oszołomiony.|Daj mi chwilę i wrócę tam.
{20817}{20870}Nie, potrzebujesz więcej niż chwili.|Twój puls jest podwyższony.
{20870}{20940}Nie powiem już o cinieniu krwi.|Powiniene zaczekać do jutra.
{20940}{21009}- Chcesz się wydostać z tej skały?|- Wiesz, że tak.
{21009}{21105}- Więc pozwól mi wrócić do pracy.|- Odpocznij.
{21105}{21196}Pięć minut, i od teraz masz|piętnastominutowe przerwy co godzinę.
{21196}{21268}Zalecenie lekarskie.
{21707}{21781}Tylko na to was stać?
{21781}{21870}Był naszym najmłodszym|i najmniej dowiadczonym.
{21870}{21987}Obiecuję, że kolejny przeciwnik|będzie większym wyzwaniem.
{22287}{22381}Lepiej wyglšda z górnego pylonu nr 2.
{22407}{22491}Cišgle mam nadzieję,|że Korytarz się otworzy,
{22491}{22596}prom Garaka przele...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin