Górecki Mirosław, Hospicjum w służbie umierających.pdf

(1263 KB) Pobierz
69932630 UNPDF
HOSPICJUM
W SŁUŻBIE
UMIERAJĄCYCH
„Jak niezmiernie cenną rzeczą jest nasze zdrowie, którym
się cieszymy. Myślę, że powinniśmy je oddać w służbę tych,
którzy go nie mają [...]"
Pier Giorgio Frassati
MIROSŁAW GÓRECKI
HOSPICJUM
W SŁUŻBIE
UMIERAJĄCYCH
Wydawnictwo Akademickie „Żak"
Warszawa 2000
69932630.003.png
Redaktor
Józef Marek Śnieciński
Biblioteka DSWE
we Wrocławiu
36
;raficzne
'alik
oka
) Copyright by Wydawnictwo Akademickie „Żak"
and Mirosław Górecki
ISBN 83-88149-19-9
Wydanie książki dofinansowane przez
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo Akademickie „Żak"
Teresa i Józef Śniecińscy
02-127 Warszawa, ul. Włodarzewska 55D m 11
tel./fax 822-82-67
Druk i oprawa:
Tel. (0-22) 613 21 65
SPIS TREŚCI
Wstęp
7
Rozdział I
Śmierć i umieranie. Rozróżnienie pojęć - implikacje
badawcze
15
1. Śmierć a umieranie
15
2. Proces umierania
21
3. Trajektoria umierania
31
Rozdział II Geneza, rozwój i organizacja opieki hospicyjnej
46
1. Początki opieki hospicyjnej
46
2. Współczesna koncepcja opieki hospicyjnej
56
3. Zasady pracy hospicyjnej
62
4. Główne typy opieki hospicyjnej
72
5. Formy pośrednie
74
6. Początki i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej
w Polsce
76
7. Organizacja opieki hospicyjnej i paliatywnej
w Polsce
82
8. Wstępna ocena obecnej sytuacji
92
Rozdział III Założenia metodologiczne i organizacja badań
96
1. Przedmiot, cel, pytania badawcze
96
2. Metoda badawcza oraz techniki i narzędzia
badawcze
98
3. Organizacja i przebieg badań
103
69932630.004.png 69932630.005.png 69932630.006.png 69932630.001.png 69932630.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin