Barwna_defilada-głosy.pdf

(538 KB) Pobierz
biesiadny
BARWNA DEFILADA
Antoni BUZUK
Flute
2
w œ Œ >
œ œ œ œ œ
%
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ
& b b b C
. .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
œ Œ >
œ œ œ œ œ
& b b b
œ
& b b b
œ
.
œ œ
œ
œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ
˙
˙
œ
.
œ œ
œ
Π>
œ œn œ œ œ
n
œ
Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ w
f
Ÿ~~~~
Œ œ œ œ œ œ œ
& b b b
œ
2
. .
3
. .
Ÿ~~~~
Œ œ œ œ œ œ œ w
Ÿ~~~~
Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙
f
w
œ œ
n
3
œ
œ œ œ
3
& b b b
& b b b
w ˙
˙
w
œ œ
n
3
œ
œ œ œ
3
w
œ
Œ Ó
. .
œ
Œ
>
& b b b
œ
.
œ œ œ
œ
œ œ œ
b b b b
%
˙ œn œ
œ
.
œ œ œ
Œ
. .
& b b b b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ .
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b b b b
˙ œn œ
œ
.
œ œ œ
œ
œ œ œ
w
œ œn œ œ œ .
˙
œ œ .
œ
.
œ œ œ
w œ œn œ œ œ .
˙
œ œ .
f
œ
.
œ œ œ
œ
& b b b b
1
. .
Œ Ó
& b b b b
œ œ œ œ
2
Œ
Ÿ~~~~~~
8
1
14
20
w
26
33
40
46
52
58
64
108033781.010.png 108033781.011.png 108033781.012.png
BARWNA DEFILADA
Antoni BUZUK
Clarinet in B
b
1
2
œn œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
%
œ
œ
.
œ œ
œ
J
& b C
Œ
. .
œ œ œ œ œ w œ œ œ œ
f
œ
œ
.
œ œ
œ
F
œ œ œ œ œ œ
>
7
& b
Œ
13
œ œ œ œ
œ
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ ˙
˙
J
& b
œ
.
œ œ œ
>
œ œ
œ œ œ
n
œ
Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ w
f
Ÿ~~~~~
19
1
œ
2
#
3
. .
. .
& b
Œ
25 Œ œ œ œ œ œ œ w
Ÿ~~~~
Œ œ œ œ œ œ œ w
Ÿ~~~~
Œ œ œ œ œ œ œ œ
f
Œ ˙
w
& b
œ œ# œ
3
œ œ œ w ˙
3
œ œ œ w
32
w
œ œ# œ
3
œ
1
3
& b
˙
Œ Ó
. .
> .
œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑
%
˙ œ# œ .
œ
œ œ œ
39
œ Œ
b b
& b
. .
& b b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ .
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
& b b
˙ œ# œ .
œ
œ œ œ œ œ œ œ
w
œ # œ œ œ .
˙
œ œ . .
œ
œ œ œ
w
œ # œ œ œ .
œ . .
œ
œ œ
f
œ
œ
œ œ œ œ
& b b
˙
œ
1
. .
2
Œ Ó
Œ
3
2
46
52
59
108033781.013.png 108033781.001.png 108033781.002.png
BARWNA DEFILADA
Antoni BUZUK
Clarinet in B
b
2
2
˙ œ œ œ Œ >
œ œ œ œ œ .
%
œ
œ œ œ œ œ œ œ
& b C
. .
f
œ
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
>
œ
& b
w œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
& b
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ
w
œ œ œ
n
œ# ˙
˙
œ
.
œ œ œ
œ Œ >
. .
Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ w
f
œ œ œ œ œ œ w
& b
˙ œ œ
œ
. .
Œ
27 Œ œ œ œ œ œ œ w
f
Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙ w
œ œ œ
3
œ œ œ w
3
& b
& b
˙ ˙
w
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
w œ
Œ Ó
. .
œ
Π>
œ
.
œ œ œ
41
œ
b b
%
˙
n
œ
œ
œ
.
œ w
œ œ
œ œ
& b
œ œ œ
Œ ∑ ∑
. .
œ
œ
& b b
˙ œ œ .
œ
œ œ œ
œ œ œ œ w
˙
n
œ
œ
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ
& b b
w
˙ œb œ .
˙
˙
œ
.
œ œ œ w
˙ œb œ .
˙
œ
œ
œ
.
œ
& b b
œ œ
œ
1
. .
2 œ œ œ
Œ Ó
Ó
8
1
14
21
34
48
55
f
62
108033781.003.png 108033781.004.png 108033781.005.png
BARWNA DEFILADA
Antoni BUZUK
Clarinet in B
b
3
2
˙ œ œ
œ Œ >
œ œ œ œ œ
%
œ œ œ œ œ œ œ
& b C
. .
œ
.
f
F
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ > œ œ œ œ œ .
& 8 w œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
& b
œ œ œ œ w
œ œ œ œ ˙
˙ 1 .
œ
œ œ œ œ Œ >
. .
˙ œ œ
f
22 œ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ w
. .
Œ œ œ œ œ œ œ w
Œ œ œ œ œ œ œ w
f
29 Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙
w ˙
œ œ œ w ˙ ˙
& b
3
w ˙
˙
37
œ Œ Ó
. .
œ Œ >
œ
.
œ œ
b b
& b
w
œ œ œ œ œ Œ ∑
%
& b b . .
˙ œ# œ
œ
.
œ œ œ
œ œ œ œ
w
˙ œ œ .
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
51 w
˙
n
œ
œ
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ w
˙ œb œ .
˙
œ
œ
f
.
œ œ œ w ˙ œb œ .
œ œ .
& b b
œ
˙
œ
œ œ œ
œ Œ Ó œ œ œ Ó
. .
15
& b
44
& b b
58
108033781.006.png
BARWNA DEFILADA
Antoni BUZUK
Alto Sax. 1
œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ# œ œ œ œ
œ Œ >
œ œ œ œ œ
%
œ
.
œ œ œ
& C
3
. .
œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ
f
œ
.
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ >
F
œ œ œ œ œ
7
14
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ ˙
˙
œ
.
œ œ œ
œ Œ >
. .
&
œ Œ Ó Ó .
œ w
f
œ w
œ w
21
œ œ
2
#
œ œ œ
#
. .
œ
Ó .
Ó .
3
œ
œ
&
f
œ
w
œ œ# œ
œ œ œ w ˙
3
29 Ó .
œ
3
w
œ
˙
Œ
˙
36
œ œ# œ
œ œ œ w œ Œ Ó
3
. .
œ Œ >
œ
.
œ œ œ œ œ œ œ
&
3
Œ ∑
b
˙ œ# œ .
& b
. .
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
w
˙
œ
œ .
œ
œ œ
œ
& b
œ œ
œ
œ w
˙ œ# œ .
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ
w
œ # œ œ œ .
w œ # œ œ œ .
œ
.
œ œ œ
f
57 ˙
œ œ œ
œ Œ Ó
& b
œ œ .
œ
.
˙
œ œ .
. .
& b
2 œ œ œ œ
Œ
1
43
50
1
64
108033781.007.png 108033781.008.png 108033781.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin