3-Szybka kolej Warszawa-Łodź.pdf

(2977 KB) Pobierz
Prezentacja programu PowerPoint
SZYBKA
KOLEJ
WARSZAWA -
– ŁÓDŹ
W SYSTEMIE
BOOT
(Build,
Own Operate,
Transfer)
Wiesław Jarosiewicz
Maciej Kozłowski
Mirosław Meller
654341790.004.png
ANALIZA OTOCZENIA
PROJEKTU
Prognozy przewozowe
Rok:
Prognoza w tys. pas.:
Odcinek
2004
2010
2020
2030
WARSZAWA - ŁÓDŹ 2 811
2 840
7815
11 094
Ź ród ł o: UIC, CNTK
654341790.005.png 654341790.006.png
KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI
Idea kolei dużych prędkości.
Czy Polsce są potrzebne linie dużych
prędkości?
Przesłanki do rozpoczęcia projektu kolei
dużych prędkości.
Wybór pierwszego odcinka do realizacji.
654341790.007.png
ANALIZA OTOCZENIA PROJEKTU
Potoki pasażerskie i udział kolei w rynku w 2001 r.
Ź ród ł o: TOR, Eurolot, IDiM P.W., Concordia
654341790.001.png
ANALIZA OTOCZENIA PROJEKTU
Wstępne studium wykonalności CNTKz 2005 roku
Ź ród ł o: CNTK
654341790.002.png 654341790.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin