5 Wpływ kdp na podzial miedzygaleziowy.pdf

(2101 KB) Pobierz
Studium rozwoju funkcjonalnego łódzkiego węzła kolejowego w aspekcie budowy linii dużych w prędkości w Polsce i zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych aglomeracji łódzkiej
Wpływ kolei dużych
prędkości na podział
międzygałęziowy w
transporcie pasażerskim
Jan Raczyński
Warszawa, 21.06.2007
654341793.001.png 654341793.002.png
Koleje dużych prędkości
generują wzrost przewozów
•Pocągi dużych prędkości mają obecnie w UE
23% udziału w pasażerokilometrach rynku
kolejowych przewozów pasażerskich (Francja
68%).
•Są one głównym motorem wzrostu przewozów
pasażerskich – rosną one szybciej niż całość
przewozów pasażerskich.
• Tam, gdzie dochodzą linie dużych prędkości
następuje wzrost przewozów regionalnych.
Dlaczego koleje dużych prędkości
w Polsce?
• Polska jest zbyt dużym krajem, aby zapewnić
dla niej sprawną komunikację tylko w oparciu o
zmodernizowane linie kolejowe do 160 km/h
oraz sieć autostrad.
• Sama tylko modernizacja linii jest
niewystarczająca aby miastom leżącym poza
wielokątem Warszawa – Kraków – Katowice –
Wrocław – Poznań – Warszawa zapewnić dobre
połączenia z centrum i innymi regionami.
• Szybkie pociągi na liniach konwencjonalnych
ograniczają zdolność przepustową linii dla
pociągów towarowych i regionalnych (przypadek
Warszawa – Sochaczew na linii E20).
• modernizacja podstawowego układu sieci kolejowej w
Polsce do 160 km/h nie rozwiązuje istotnych problemów
transportowych, gdyż uzyskane skrócenia czasów
przejazdu są znikome.
• w dobrych okolicznościach po modernizacji linii ze 120
km/h do 160 km/h możliwe jest uzyskanie skrócenia
czasu do 10 minut na każde 100 km długości linii.
Przykłady bardzo niskich efektów modernizacyjnych
w zakresie skrócenia czasu jazdy
•połączenie Łódź – Warszawa
uzyska się skrócenie przejazdu w porównaniu z latami
90. o około 10 minut przy koszcie około 2 mld zł
• Warszawa – Poznań
pociąg IC Lech ma po wieloletniej modernizacji linii czas
przejazdu tylko o 15 minut krótszy niż w 1992 r. z
możliwością jego skrócenia o kolejne 10 do 15 minut po
dalszej modernizacji.
Obecny stan infrastruktury
kolejowej w Polsce
• należy do największych w Europie
• należy do najgorszych jakościowo w
Europie
•gęstość sieci kolejowej jest najniższa w
regionie
• jest bardzo nierównomierna na obszarze
całego kraju
Zgłoś jeśli naruszono regulamin