5. Papirusy.pdf

(249 KB) Pobierz
Papirus Oxyrhynchos 1
Ze zbiorów
Zygmunta Adamczyka
11608782.001.png
Papirusy
Papirus Oxyrhynchos 1
(zob.Ew.Tom.26-33)
"I wtedy przejrzysz, aby usunąć źdźbło [znajdujące się] w oku brata twego".
Mwi Jezus: "Jeśli nie będziecie się powstrzymywali od świata, nie znajdziecie krlestwa Boga, i je-
śli nie będziecie święcili szabatu, nie ujrzycie Ojca".
Mwi Jezus: "Stanąłem w środku świata i byłem widziany w ciele przez nich, i znalazłem wszystkich
pijanych i nie znalazłem nikogo pragnącego pośrd nich i cierpi dusza moja nad synami ludzkimi,
ponieważ są ślepi w swym sercu i nie widzą, że przyszli na ten świat puści i starają się znowu zejść
z tego świata puści. A poza tym teraz są pijani - gdy odłożą [swe wino, wtedy] będą pościli
.................................. nędzy".
Mwi Jezus: "Gdziekolwiek byłoby trzech bogw, są oni bogami, i gdziekolwiek jest sam jeden dla
niego, ja jestem z nim. Podnieś kamień, i tam mnie znajdziesz. Rozetnij drzewo, i ja tam jestem".
Mwi Jezus: "Nie jest przyjęty prorok w ojczyźnie swojej, ani lekarz nie uzdrawia tych, ktrzy go
znają".
Mwi Jezus: "Miasto zbudowane na szczycie wysokiej gry i utwierdzone, nie może ani upaść, ani
ukryć się".
Mwi Jezus: "[Co] słyszysz jednym swym uchem, głoś na dachach".
Papirus Oxyrhynchos 654
Te są słowa tajemne, ktre wypowiedział Jezus żywy, a spisał Juda [zwany] także Tomaszem.
I rzekł: "Kto odnajdzie znaczenie tych słw, śmierci nie zakosztuje". . .
[Mwi Jezus]: "Niech nie ustaje szukać, ten kto szuka, aż znajdzie, a gdy znajdzie ogarnie go zdu-
mienie, a zdumiawszy się zakrluje, a zakrlowawszy spocznie.
Mwi Jezus: "Jeśli ci, ktrzy ciągną was powiedzieliby wam: oto krlestwo jest w niebiesiech, wy-
przedzi was ptactwo niebios; jeśli powiedzieliby, że jest ono pod ziemią, wejdą tam ryby morskie
wyprzedzając was. Ale krlestwo Boże jest w was i poza wami. Kto by więc siebie poznał, znajdzie
je i gdy wy poznacie samych siebie, zobaczycie, że jesteście synami Ojca, ktry żyje; jeśli zaś nie
poznacie samych siebie, jesteście w nędzy i wy jesteście nędzą".
[Mwi Jezus]: "Nie zawaha się człowiek w pełni dni zapytać dziecko siedmiodniowe o miejsce życia
i żyć będzie. Wiedzcie, że liczni pierwsi będą ostatnimi i ostatni pierwszymi i życie wieczne posią-
dą".
Mwi Jezus: "Poznaj to, co jest przed obliczem twym i co jest ukryte przed tobą, zostanie ci objawio-
ne: nie ma bowiem nic ukrytego, co nie stanie się jawnym i pogrzebanego, co nie powstanie z mar-
twych.
Zapytali Go uczniowie Jego i mwią: "Jak mamy pościć i jak mamy się modlić i jak czynić jałmużnę
i czego mamy przestrzegać pożywając ucztę?" Mwi Jezus: "Nie kłamcie i czego nienawidzicie, nie
czyńcie, wszystko bowiem jest pełne prawdy wobec niebiosw. Nic bowiem nie jest ukryte, co nie
miałoby stać się jawnym. Błogosławiony jest ten, ktry tego nie czyni. Wszystko bowiem będzie
jawne przed Ojcem, ktry jest w niebiesiech. .........................................
Papirus Oxyrhynchos 655
(zob. Ew.Tom. 36-37)
Mwi Jezus: "Nie troszczcie się od rana do wieczora, ani od wieczora aż do rana, ani o pożywienie
wasze, co macie jeść, ani o suknie waszą, czym macie się odziać. O wiele ważniejsi jesteście od lilii,
ktre rosną, a nie przędą, ani mają odzienia.
Czegoż potrzeba wam? Ktż mgłby dodać do wzrostu swego? On da wam odzienie wasze".
Mwią doń Jego uczniowie: "Kiedy nam się objawisz i kiedy ujrzymy cię? ''
Mwi : "Gdy rozdziejecie się, a nie doznacie wstydu [...]"
Papirus Oxyrhynchos 840
Verso: [...] nim czyni zło, rozważa wszystko.
Ale uważajcie, abyście i wy nie doznali tego, co oni; bowiem nie tylko wśrd żyjących ci, co czynią
zło ludziom, otrzymają odpłatę, ale muszą znieść karę i wielkie cierpienia". I wziąwszy ich wprowa-
dził do miejsca [przeznaczonego] dla czystych i przechadzał się po świątyni.
I wszedłszy pewien faryzeusz, arcykapłan - Lewi mu było na imię - spotkał ich i rzekł do Zbawiciela:
"Ktż pozwolił ci chodzić po tym miejscu [przeznaczonym] dla czystych i oglądać te oto święte na-
czynia nie umywszy się: także twoi uczniowie nie umyli nawet ng? Lecz jako skalany przeszedłeś
przez to święte miejsce, ktre jest czyste; nie chodzi po nim nikt inny jak ten, kto umył się i kto
zmienił szaty, i nikt inny nie ośmiela się patrzeć na te święte naczynia". Zbawiciel natychmiast za-
trzymawszy się wraz ze swymi uczniami powiedział mu:
Recto: "Czy ty, ktry jesteś tu, w świątyni, jesteś czysty?"
ìw rzecze do Niego: "Oczyściłem się. Obmyłem się w sadzawce Dawida i zszedłszy jednymi scho-
dami, przez inne wszedłem tu i przyodziałem się w białe i czyste szaty, i wtedy dopiero wszedłem,
i spojrzałem na te święte naczynia".
Odpowiadając mu rzekł Zbawiciel: "Biada wam, ślepcy nie widzący: umyłeś się w tej stojącej wo-
dzie, w ktrej kładą się dniem i nocą psy i wieprze, a myjąc się oczyszczałeś skrę, ktra jest na ze-
wnątrz, tak jak wszetecznice i fletnistki, ktre perfumują się, myją, namaszczają i zdobią dla wzbu-
dzenia ludzkiej pożądliwości, a wewnątrz są wypełnione skorpionami i wszelką złością. Ja natomiast
i uczniowie moi, o ktrych mwisz, że są nie umyci, obmyliśmy się w wodach żywych i czystych po-
chodzących od Boga z niebios.
Ale biada [...]".
Fragment pisany na pergaminie odkryty przez Grenfell i Hunta w 1905r.; wydano go w r. 1908. Pochodzi z III/IV/V wieku.
Logion Freera
(od nazwiska kolekcjonera amerykańskiego) pochodzi prawdopodobnie z II w.
A oni usprawiedliwiali się mwiąc:
"Ten wiek niegodziwości i niewiary
Zgłoś jeśli naruszono regulamin