Analiza FMEA procesu.pdf

(982 KB) Pobierz
73095009 UNPDF
73095009.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 07.06.2006
Tytuł: Analiza FMEA procesu (fragment utworu)
Autor: Zbigniew Huber
Projekt okładki: Zbigniew Huber
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
73095009.003.png
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA . ...................................................................................5
WSTĘP . ..............................................................................................6
GRUPA ROBOCZA . ...........................................................................12
MAPA PRZEPŁYWU PROCESU . .......................................................19
WYKONUJEMY MAPĘ PRZEPŁYWU PROCESÓW . .........................23
FORMULARZ FMEA ........................................................................24
ROZPOCZYNAMY ANALIZĘ PFMEA . ..............................................25
POTENCJALNE WADY . ...................................................................26
POTENCJALNE SKUTKI WADY . .....................................................29
OKREŚLENIE ZNACZENIA WADY . .................................................32
USTALENIE PRZYCZYN – WYKRES ISHIKAWY . ............................35
PRZYKŁADOWE PRZYCZYNY WAD
OBECNE ŚRODKI PREWENCYJNE W PROCESIE ...........................72
OBECNE ŚRODKI DETEKCJI W PROCESIE . ....................................73
RPN . .................................................................................................76
DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE . ......................................................78
JAK SYSTEMATYCZNIE GROMADZIĆ WIEDZĘ? . ...........................85
KILKA SŁÓW NA KONIEC... . ...........................................................87
LITERATURA ..................................................................................88
ANALIZA FMEA PROCESU - darmowy fragment - kliknij po więcej
Zbigniew Huber
● str. 4
Przedmowa
Drogi Czytelniku, książkę tę napisałem, aby przekazać praktyczne
wskazówki na temat stosowania analizy FMEA procesu, jako jednego
z doskonałych, a często źle wykorzystywanych narzędzi poprawy
jakości.
Nie będziemy się tutaj zajmować teoretyzowaniem, jak prowadzić
FMEA, ani powtarzać sloganów, które można znaleźć w Internecie
czy innej literaturze ;-), lecz skupimy się na praktycznym podejściu
do prowadzenia FMEA. Wiedza zawarta w tej książce jest
w większości przypadków zbiorem doświadczeń, jakie nabyłem przez
kilkanaście lat pracy w szybko rozwijającym się zakładzie
produkcyjnym (producent urządzeń elektronicznych dla wielu
sektorów rynku) i czasem moje przykłady oraz prezentowany punkt
widzenia może być nieco nietypowy, ale często nietypowe sposoby
postępowania mogą właśnie być najbardziej skutecznymi. Z metodą
pFMEA (Process FMEA) zapoznamy się krok po kroku, omawiając
sobie praktyczne wskazówki, co robić, aby FMEA było skuteczne.
Przedstawię także propozycję, jak sprawić, że wiedza uczestników
(potrzebna do wykonania dobrej analizy FMEA) będzie gromadzona
w organizacji i będzie służyła doskonaleniu kolejnych analiz, a więc
i doskonaleniu procesów, i co za tym idzie - zadowolenia klienta.
Zapraszam do lektury...
Zbigniew Huber
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Zbigniew Huber
73095009.004.png
ANALIZA FMEA PROCESU - darmowy fragment - kliknij po więcej
Zbigniew Huber
● str. 5
Wstęp
Może to dziwnie zabrzmi, ale FMEA podświadomie stosuje każdy
z nas od bardzo dawna. Praktycznie każdy z nas się zastanawia, czy
i jakie problemy możemy napotkać podczas realizowania swoich
planów, celów czy marzeń, a więc praktycznie każdy człowiek
(oprócz bezmózgowców ;-) wykonuje pewnego rodzaju analizę
problemów i sposobów ich uniknięcia w swojej
głowie.
Podobnie jest z analizą FMEA, która jest oparta
na takiej samej zasadzie – zastanawiania się, jak
uniknąć ewentualnych problemów.
Oczywiście FMEA to usystematyzowana metoda
analizowania potencjalnych problemów, ich
przyczyn, i opracowywania działań
zapobiegawczych w przypadkach, które tego
wymagają.
FMEA to skrót od F ailure M ode and E ffects A nalysis.
W analizie FMEA procesu , która jest tematem tej książki, celem jest
systematyczne rozpoznanie potencjalnych wad wyrobu, określenie
przyczyn i podjęcie działań mających na celu minimalizację lub
eliminację przyczyn powstawania tych wad w procesie
produkcyjnym.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Zbigniew Huber
73095009.005.png 73095009.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin