Kraushar Alexander - Sprawa Zygmunta Unruga. Epizod historyczny z czasów saskich 1715–1740.pdf

(1720 KB) Pobierz
AKraushar_SprawaUnruga.indd
SPRAWA ZYGMUNTA UNRUGA
Ratusz trybunalski w Piotrkowie.
644339604.001.png
ZYGMUNTA UNRUGA
EPIZOD HISTORYCZNY Z CZASÓW SASKICH
1715–1740
PRZEZ
Alexandra Kraushara.
„La vérité salutaire, n’est-elle donc de-
scendue du Ciel, que pour être aux habi-
tans de notre Globe une occasion perpé-
tuelle d’erreur, de guerre, de haine et de
division?”
KRAKÓW.
G. GEBETHNER I SPÓŁKA.
1890.
SPRAWA
KRAKÓW. — DRUK WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI,
pod zarządem Jana Gadowskiego.
szego opowiadania, występują po raz pierwszy na
widownię publiczną — dobyte z kryjówek archiwal-
nych i z rzadkich, a cennych druków, ocalonych szczę-
śliwie z rąk, które, w pierwszej połowie XVIII wieku,
gorliwie nad ich zniszczeniem pracowały…
Przyczyna takiej zaciętości w tłumieniu prawdy fak-
tu, niepośledniej dla dziejów ojczystych doniosłości, rzu-
cającego jasne, choć krwawe światło, na ludzi i stosunki
pierwszej ćwierci XVIII wieku, wyjaśniającego nam
ukryte sprężyny tych czynników zaślepienia i namięt-
ności, które, naturalnym biegiem wypadków doprowa-
dzić musiały naród do rozdwojenia, do wyznaniowych
sporów i obluzgały go krwią ofiar głośnej toruńskiej ka-
tastrofy, ujawni się w toku niniejszego opowiadania.
Bez żadnej z góry powziętej tendencyi, z ciekawością
badacza usiłującego w bezstronnej obserwacyi zjawisk
społecznych znaleźć klucz do rozwikłania zagadki nie-
zwykłego i sprzecznego z charakterem i usposobieniem
narodu rozbudzenia się namiętności religijnych w Polsce,
w zaraniu XVIII wieku, — rozwinie autor przed oczyma
— 5 —
M ATERYAŁY historyczne, stanowiące kanwę niniej-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin