Pozytywna komunikacja.pdf

(113 KB) Pobierz
Pozytywna komunikacja
Pozytywna komunikacja.
,, Jeśli chcesz być lepszy od konkurentów, musisz zacząć chodzić nowymi
drogami”
Dziś komunikacja znajduje się na czwartym miejscu na liście efektywnych działań
człowieka.Za pomocą tworzonych komunikatów przekazywanych przez różne symbole
wyrażamy, kim jesteśmy, przekazujemy informacje, intencje, a także wywieramy
określony wpływ na drugiego człowieka. Wspominaliśmy już o olbrzymim znaczeniu
w komunikacji języka fachowego, o budowaniu dobrego wrażenia podczas
komunikowania z drugim człowiekiem, o wadze aktywnego słuchania kolejnym
ważnym elementem z zakresu owocnej komunikacji jest eliminowanie negatywnej
komunikacji. Pozytywna komunikacja wymaga świadomości i stałego trenowania tej
umiejętności w relacji z innymi ludźmi.
Często posługujemy się sformułowaniami, które od razu nastrajają naszego
rozmówcę negatywnie. Tworząc taką atmosferę nie przeprowadzimy żadnej
pozytywnej rozmowy sprzedażowej. Sami skazujemy się na klęskę.
Wszystko, co możemy powiedzieć negatywnie, da się również sformułować
pozytywnie!!!
Ja widzę to zupełnie inaczej… komunikat negatywny
Ja widzę to następująco……… komunikat pozytywny
Tu zle mnie pan zrozumiał…… komunikat negatywny
Tu wyraziłem się niejasno……. komunikat pozytywny
Od 25 zł…. komunikat negatywny
Już za 25 zł komunikat pozytywny
262236407.001.png 262236407.002.png
Po południu zamknięte……….. komunikat negatywny
Przed południem otwarte komunikat pozytywny
Nie to miałem na myśli………. komunikat negatywny
Myślę, że……………………... komunikat pozytywny
Tego nie możemy zrobić komunikat negatywny
Co pan myśli o takim rozwiązaniu….komunikat pozytywny
To chyba logiczne…………………..komunikat negatywny
Mam następujące doświadczenie….komunikat pozytywny
Czegoś takiego w ogóle nie ma…….komunikat negatywny
Trudno mi to sobie wyobrazić, to dla mnie coś nowego – komunikat pozytywny
To nie jest tak……………………….komunikat negatywny
Słyszę to po raz pierwszy……………komunikacja pozytywna
Całkiem prosto………………………komunikacja negatywna
Moja propozycja rozwiązania to……komunikacja pozytywna
Pozytywna komunikacja pozwala nam docenić naszego klienta, buduje poczucie
indywidualnego i wyjątkowego traktowania.
Klient, który czuje się w pełni zaakceptowany - kupuje!!!
Poszczególne elementy komunikacji funkcjonują w swoistej synergii, dlatego warto
doskonalić wszystkie jej płaszczyzny a wszystko po to, aby Twój klient stał się
centralnym punktem świata- i to nic, że w sumie jest ich już kilka miliardów.
262236407.003.png 262236407.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin