Regulamin Odznaczeń.pdf

(2033 KB) Pobierz
343108080 UNPDF
ABC STRA¯AKA
REGULAMIN
ODZNACZEÑ, ODZNAK
I WYRÓ¯NIEÑ
REGULAMIN ODZNACZEÑ ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ 1
OCHOTNIKA
343108080.001.png
REGULAMIN ODZNACZEÑ ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
 
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Regulamin
odznaczeń,
odznak
i wyróżnień
Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
z dnia 12 marca 2009 roku
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Warszawa, marzec 2009 r.
REGULAMIN ODZNACZEÑ ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
 
REGULAMIN ODZNACZEÑ ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
343108080.002.png
WSTĘP
Ochotniczy ruch strażacki chlubnie zaznaczył swoje istnienie na kartach historii
narodu i państwa polskiego. Przykłady poświęcenia w niesieniu ratunku i pomocy
są udziałem licznej rzeszy strażaków ochotników, którzy swoją działalnością zyskują
uznanie społeczne. Walka z żywiołem ognia i sił przyrody, ratowanie zdrowia, życia
i mienia w obliczu wypadków, katastrof oraz zdarzeń losowych, to tylko część działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie OSP ponadto uczestniczą w kultywowaniu
tradycji i dorobku kulturalnego. Swoją pracą i opieką docierają do młodzieży, którą
organizują we wspólnym działaniu dla dobra rodziny, środowiska i kraju. Wypełniając
społeczną powinność strażacy ochotnicy spotykają się z życzliwym zainteresowaniem
szerokiego grona sympatyków i dobroczyńców, którzy wspierają realizację celów
ochotniczych straży pożarnych i ich Związku.
Te wysoce pozytywne przykłady postaw strażaków ochotników, a także osób
ich wspomagających znajdują uhonorowanie między innymi w przyznawanych im przez
władze państwowe odznaczeniach.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadaje odznaczenia, odznaki i wyróżnienia
członkom OSP, działaczom Związku oraz osobom i instytucjom współuczestniczącym
w realizacji zadań społecznego ratownictwa oraz przedsięwzięć programowych Związku.
Rodzaje odznaczeń, odznak i wyróżnień, ich opis i wzory oraz zasady ich nadawania
określa niniejszy regulamin.
ODZNACZENIA
1. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2. MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA
3. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
ODZNAKI
4. „STRAŻAK WZOROWY”
5. „ZA WYSŁUGĘ LAT”
6. „MŁODZIE¯OWA DRUŻYNA POŻARNICZA”
WYRÓŻNIENIA
7. DYPLOM UZNANIA
8. LIST POCHWALNY
REGULAMIN ODZNACZEÑ ODZNAK I WYRÓ¯NIEÑ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin