Fundusze unijne i europejskie.pdf

(839 KB) Pobierz
85993699 UNPDF
85993699.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 30.09.2006
Tytuł: Fundusze Unijne i Europejskie (fragment utworu)
Autor: Anna Szymańska
Projekt okładki: Marek Pacyński
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
85993699.002.png
Dedykuję Moim najlepszym Nauczycielkom –
Pani Grażynie Gęsickiej i Pani Annie Siejdzie
– z serdecznymi podziękowaniami za zdobytą dzięki Wam wiedzę
oraz życzeniami, abyście dalej nas uczyły
i pilnowały sprawnej absorpcji środków pomocowych UE,
a także z wyrazami prawdziwego szacunku
- była (pilna) słuchaczka,
Anna Szymańska
SPIS TREŚCI
Takie buty... czyli zasady w praktyce . ..........................................169
Chłop potęgą jest... . .....................................................................191
Ryby mają głos... . ........................................................................213
Fundusze europejskie... ale nie unijne . ......................................230
Powtórka z „rozrywki” . ..............................................................240
...................................................................255
DODATKI - KATEGORIE INTERWENCJI FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH NA LATA 2007-2013 . ....................................281
DODATKI - DEFINICJA PRZEDSIĘBIORSTW . ...............................314
BIBLIOGRAFIA . .............................................................................322
SPIS RYSUNKÓW . .........................................................................325
SPIS TABEL . ..................................................................................326
SKRÓTY .........................................................................................327
INDEKS ALFABETYCZNY . .............................................................329
POROZMAWIAJMY, CZYLI PRZEDMOWA . ......................................5
Co nas czeka? . ...............................................................................11
Co jest czym czego i co się z tym porobiło... . .................................27
Jak dogonić słoneczko... czyli co to jest? . ....................................125
 
FUNDUSZE UNIJNE i EUROPEJSKIE – darmowy fragment – kliknij po więcej
Anna Szymańska
str. 5
Rozdział 7
Chłop potęgą jest...
Polityka rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013
20 lutego 2006 r. Rada ds. Rolnictwa przyjęła strategiczne wytyczne
UE w sprawie rozwoju obszarów wiejskich – pięć miesięcy po
przyjęciu rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)].
Wytyczne te przedstawiają strategiczne podejście, a także szereg
opcji, które państwa członkowskie mogą wykorzystać w krajowych
planach strategicznych i programach rozwoju obszarów wiejskich.
Od wprowadzenia reformy wspólnej polityki rolnej, rozwój obszarów
wiejskich odgrywa coraz większa rolę we wspieraniu obszarów
wiejskich, które starają się sprostać gospodarczym, społecznym
i środowiskowym wyzwaniom XXI wieku. Obszary te stanowią 90%
terytorium rozszerzonej UE, a nowe ramy prawne wyraźniej niż
uprzednio zorientowane są na wspieranie wzrostu gospodarczego
i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich – zgodnie
z założeniami strategii lizbońskiej – oraz zrównoważonego wzrostu
gospodarczego – zgodnie z celami przyjętymi na szczycie
w Göteborgu.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Szymańska
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin