Z całej duszy.pdf

(97 KB) Pobierz
86372048 UNPDF
Z całej duszy
muz. Joachim Mencel
s�. Beata Mencel
a
G
C
D
a
G
1. Gdy zbie - ra - my si�
by u-wiel-bia� Ci�
C
D
a
G
� �
wiem, �e jes-te� na
pew-no.
Mó - wisz jak mam �y�.
Da - jesz je�� i pi�.
C
G C
� �
F C
� �
Pro - sisz dla nas o
jed - no��, a
o-bie-ca-ny
�wi� - ty Duch po-
F
� �
F C
E
a
� �
cie-sza ka� - de-go z nas
i
w mo-im-ser-cu
czy - ni cud spra -
D
� �
A 7
D 7
A 7
� � �
� � �
� � �
wia, �e
Ref. Pod-no-sz�
r�-ce.
Wsta-j�
z mart-wych
D 7
G 7
F 7
H 7
� �
� � �
krzy-cz�
z mo-c�:
Je-zus
Pa - nem jest.
Pod-no-sz�
A 7
D 7
A 7
D 7
G 7
F 7
� � �
� �
� � �
r�-ce
wsta-j�
z mart-wych
krzy-cz�
z mo-c�:
Je-zus
H 7
E 7
Pa - - nem jest.
2. Pokona�e��mier�. Chc� Ci odda� cze��. Chwa�� i dzi�kczynienie.
Da�e��ycie mi. Jak odp�ac� Ci za Twój ból i cierpienie?
We� moje cia�o, niech s�u�y Ci, we� serce zamieszkaj w nim.
Bo z ca�ej duszy, ze wszystkich si� kocham Ci�!
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: Magazyn Muzyczny „Ruah”
Nr 20/2002
d C
C
G
E 7
E 7
86372048.001.png 86372048.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin