Zobaczcie jak wielką miłość.pdf

(82 KB) Pobierz
86372062 UNPDF
Zobaczcie jak wielką miłość
zob. 1J 3,1
t�. Andrzej Sionek
umiarkowanie, z uczuciem
��
Zo -
� �
� � �
E
A
E
H 7
� �
ba - czcie jak wiel-k� mi - �o�� Oj - ciec
o - fia-ro - wa� nam, zo-
E H 7 E
ba - czcie jak wiel-k� mi - �o�� Oj - ciec
o - fia-ro - wa� nam.
1 � � �
H 7
2 � � � � �
E H 7 E
� �
� �
By - �my dzie-�mi
Bo-ga mo - gli by�.
Bo-ga mo-gli by�.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Pieśni Chwały” nr 178- Lublin 1991
Późniejsze Wydania - Wydawnictwo Zakonu Pijarów - Kraków 1994
E
A
E
E A
86372062.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin