Czarna Madonna.pdf

(144 KB) Pobierz
25223564 UNPDF
Czarna Madonna
s%. i m.: Alicja Go%aszewska
! " # $
G
e
&
&
&
&
C
&
& & &
& &
1. Jest za
&
& ' & &
&
&
- -
k! tek na tej
zie mi, gdzie po
-
- - -
wra ca" ka# dy
! "
& & & &
chce, gdzie kró
a
& & & &
A 7
& ' & &
D
& & & &
(
&
&
&
- -
lu je Jej O
- -
bli cze, na nim
ci$ te ry sy
- -
! "
D 7
G
& & & & &
C
& & & &
&
(
&
&
&
&
& & & &
&
dwie. Wzrok ma
smut ny, za tro
- - - - - - -
ska ny, jakby
chcia %a prosi"
! "
a
& &
&
& & & & &
& & & & &
pie k$ od da%
G
&
&
(
( & (
&
&
(
ci$, by& w mat
- - - - -
czy n! Jej o
si$.
! " ' &
G
& & &
C
&
D 7
( & (
&
( & (
&
( & &
( & (
&
&
(
&
(
&
(
&
(
) & ) & ) &
&
(
&
(
( & & ) &
( & (
&
Ref. Ma
- -
don no,
Czarna Ma
- - -
don no,
jak
do brze
-
&
! " (
&
&
&
G
( & (
(& & &
G
( & (
G 7
(
& & &
C
(& (
&
&
&
&
&
(
) &
) &
) &
(& (
&
(& & ) &
( & (
&
( & ) & ) & ) &
&
(
&
(
Twym dzieckiem
-
by"!
O
po zwól,
-
Czarna Ma
- - -
don no,
&
& & &
! "
D 7
( & (
&
&
(
G
&
( & & ) &
( & (
&
&
(
) & ) & ) &
( & (
&
&
(
) &
( (
w ra
- -
mio na
Two je si$
-
skry".
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz si$ od z%a,
Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czu%e ma.
I opiek! Ci$ otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz jej z rado&ci! s%owa te.
3. Dzi&, gdy wokó% nas niepokój, gdzie si$ cz%owiek schroni" ma,
Gdzie ma pój&", jak nie do Matki, która ukojenie da.
Wi$c b%agamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe
I wys%uchaj jak &piewamy, prosz!c Ci$.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej” nr 815
Ksiegarnia Św. Jacka - Katowice 2000
e
D 7
D 7
(& &
( & (
&
&
(
25223564.001.png 25223564.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin