Tarczo obronna.pdf

(125 KB) Pobierz
1404186 UNPDF
Tarczo obronna
Spokojnie
%
Krystyna %ak
! " # $
d
& & & &
& & & & &
jak pol ska zie mia
g
)
& & & & &
& (
(
&
Ref. Mat ko, o twa rzy
- -
- - -
czar nej,
Mat ko, o twa rzy
- -
! " & & & & &
jak pol ska zie mia
F
& & &
A
d
& & & &
& & & & &
jak Sy na nas przy
& & &
&
- - - - - -
zna czo nej
bli zna mi,
do ser ca swe go
- - - -
! " & (
g
)
& & & & &
& & & &
(
+
A
(
&
&
& & &
gar nij.
-
Kró lo wo na sza,
- - - - - -
Tar czo O bron na,
módl si!
za na mi.
-
! " * *
( d
1. Pró
Ty,
*
( &
"no
cho#
( a
je
zbro
*
(
den
i
*
( F
*
( &
( g
*
(
j!,
"a,
*
-
nie
bez
- -
wróg
i
wk$a
bez
-
da$
o
zbro
r!
-
-
-
-
! " *
( C
by
za
& & &
&
& &
& (
(
&
dzie
wsze
-
ci
zwy
Two
ci!
-
je
"asz,
znie
by
- -
-
wo
wska
li#,
za#,
Oj
"e
- -
-
czy
po
zn!
kój
- - -
-
-
+
g
( A 4-
im.
Syn.
-3
%
A
d
! "
)
)
* *
)
& &
& & &
*
(
(
za
da
-
-
bra#
je
za na
-
mi.
2. Pró"no pragn!li z serc Ci! wyrzuci#,
Pokój zak$óci#, odebra# nadziej!, wiary znak,
Bo kto Ci!, Matko, kocha# nie umie, ten nie zrozumie,
Dlaczego przy Tobie trwamy tak.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 26, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
C
C
F
g
F
d
1404186.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin