Dziś w stajence.pdf

(119 KB) Pobierz
6406634 UNPDF
Dziś w stajence
Henryk Czich
! " " # # %
%
%
%
%
%
fis
%
%
%
%
G
% % & & % %
A
1. Dzi! w sta -
jen - ce ma - "y Je - zus si# u -
ro-dzi" i po-
! " " % % % % % % % %
fis
% % & '
Fis
%
% % % %
% % %
"
bo$-nie swo-je ma-"e r%cz-ki
z"o-$y",
cho-cia$ jest ma-le&-ki, b"o-go-
! " " ( % %
G
%
%
%
%
%
% %
D
( % & %
%
)
s"a - wi ju$ wszyst - kim,
% % % %
% % * % %
któ - rzy za! - pie - wa - li Mu:
% %
% % % %
% %
% % * %
% % % %
! " " % & *
A
%
D
G
A D
% %
( % ( %
%
( % ( % ( % ( % ( %
( % % ( %
( % ( % ( %
Ref. Za!-pie-waj -
my ko-l#-d# Je-zu -
so-wi dzi!, niech ko-l#-
% % % %
% % * % %
% % % % % %
% %
! " " % % % % * %
A
%
% % & * % %
D G
( % ( %
( % ( % % ( %
( % ( %
( % ( % ( %
%
( % ( % ( % ( % ( %
du-je z na-mi ca - "a
% % * %
zie-mia, za!-pie-waj -
my ko-l#-d# Je-zu-
! " " % % % %
A D
% %
% % % % * %
A
D
%
&
( % %
( %
( % ( % ( %
( % ( % ( % ( % %
+
so - wi dzi!, niech ko - l# -
du-je z na-mi ca - "y
!wiat.
2. W takt kol#dy wiej% wiatry, szumi% drzewa,
Ca"y !wiat kol#d# Jezusowi !piewa,
Niech kol#dy nuta mocno w !wiecie brzmi
Male&kiemu Jezusowi dzi!:
3. In Excelsis Deo !piewajmy do Pana,
A !piewaj%c Gloria zegnijmy kolana,
Wielka rado!' dzisiaj ogarn#"a nas,
Za!piewajmy Bogu jeszcze raz:
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 160, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
D
D
G A
h
D
A
G
D
e
6406634.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin