Dzyń.pdf

(108 KB) Pobierz
86375180 UNPDF
Dzyń
! " " #
%
%
%
%
%
%
%
%
% % % % % % % %
Ref. Dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!
je-dzie noc na sa-niach z"o-tych.
! " "
D
(
G
*
& &
) % ) % ) % ) % ) % ) % ) % ) %
'
) % ) %
) %
) %
) %
) %
) %
) %
dzy!,dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!
je-dzie noc na sa-niach z"o-tych.
! " "
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
% % %
%
%
%
%
Dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!, dzy!
je-dzie noc na sa-niach z"o-tych.
! " " + % % % %
D
) % ' (
e
+ %
% %
%
%
%
% % (
fis
1. Je-dzie ciem-na
noc
z wor-kiem pe"-nym gwia -
zdek,
! " " +
h
% % % %
e
(
+
% % %
% %
D
% % % (
zny.
'
a za o-knem
sen
cza-i si# przy-ja -
2. Zaj$c przykry" si# %nie&n$ poduszeczk$,
Lato mu si# %ni i z"ote s"oneczko.
3. Zasn$" ca"y %wiat, %niegiem si# otuli",
Jezus w &"óbku %pi, luli, luli, luli.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne.
G
D
G
D
D
A
A
86375180.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin