Jezu Tobie dziś składamy.pdf

(118 KB) Pobierz
86375186 UNPDF
Jezu Tobie dziś składamy
Pawe# Orkisz
! "
C
$ $ $
F
$ $ $
C
$ $ $
G G 7
$ $ $
# #
$
#
$
#
$
#
$
#
Ref. Je - zu,
z po-
To-
ko -
bie
r!
dzi"
wy -
sk#a-
s#a-
da -
wia-
my
my
ser -
Mi -
ca
#o-
pe# -
sier-
ne
dzia
ci -
Twe -
chej
go
wia-
da - ry.
ry
I
! # # & '
a
$ $
C
$ #
' $
d
$ $ $
$ $
E 7
$ #
$ &
(
$
1. Pa-
Bo-
nie
$e
nasz,
nasz,
Je -
Pa-
zu,
nie,
w pro-
wi -
stej staj -
bar-
ni
dziej
na-
ni$
ro -
wy -
dzo-
go-
ny,
dy
!
' $ $ $ $
$
$
C
$ #
$ ' $
$
$ #
E 7
$ $ &
# #
$ $ $
tak
ce-
u -
nisz
bo -
pra-
go
wo"%
w ma -
i
#ym
$ycz -
$#ób -
li -
ku
wo"%,
le-
po-
$ysz
kój
w sian-
mi&-
ku
dzy
po -
lud'-
#o -
mi,
$o-
zgo-
ny.
d&...
2. Panie nasz, Jezu, przecie$ gryzie w ma#e oczka
Dym z ogniska w starej szopie, któr! Józef w drodze spotka#.
Bo$e nasz, Panie, w zwyk#! chust& zawini&ty,
W otoczeniu prostych ludzi, w bezradno"ci swojej "wi&ty...
3. Panie nasz, Jezu, nawet dzi" nam trudno poj!%,
(e" chcia# przyj"% pomi&dzy ludzi w takim miejscu w tak! por&.
Bo$e nasz, Panie, w narodzeniu Twoim biednym
Jest nadzieja i nauka, któr! daj nam pozna% lepiej!
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: Magazyn „Ruah” nr 9/1999, Wyd. Paganini
da%
a
d
86375186.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin